Svar på vanliga frågor

Vanligt förekommande frågor (VFF)

Här finner du förklaringar på sådant du kanske undrar över.

Vad är ett uterum?

En definition av ett uterum är ett utrymme som vanligtvis har åtminstone en inglasad vägg. Det kan vara en tillbyggnad på ett befintligt hus eller en separat byggnad. Ett uterum kan vara vinterbonat och användas året runt eller enklare konstruktioner som skyddar mot sol och regn.

Ett uterum ger en känsla av att vara utomhus samtidigt som det skyddar mot regn och vind. Det kan skapa en förlängning av det befintliga boendet och erbjuda en plats att njuta av naturen och utomhusmiljön. Andra alternativ liknande uterum inkluderar paviljonger, lusthus och växthus.

 

Konstruktionen av ett uterum kan variera. Det kan ha en stomme av limträ, plankor eller aluminiumramar. Taket kan vara gjort av olika material såsom plast, korrugerat eller plan kanalplast, eller till och med glas, för att ge isolering mot både kyla och värme. Golvet i ett uterum kan vara av trätrall, betongplattor eller betonggolv med värmeslingor och klinkerplattor. Väggarna kan vara konstruerade av trä eller aluminiumramar med glasinfattning. Det finns också möjlighet att ha skjut- eller vikdörrar för att kunna öppna upp uterummet vid vackert väder.

 

Det är värt att notera att ett uterum ger möjligheten att känna sig utomhus samtidigt som det ger skydd mot olika väderförhållanden. Det kan vara en trevlig plats att koppla av, umgås eller njuta av naturen i en bekväm och skyddad miljö.

Vad är en uteplats?

Plan- och bygglagen, PBL, erbjuder inte en exakt definition av vad en uteplats innebär. Dock, i förordningen som handlar om trafikbuller vid bostäder, definieras en uteplats som en utomhusyta som ordnats för att vara en plats att vistas på. Nationalencyklopedin, NE, utvidgar denna definition lite genom att definiera en uteplats som ”en plats utomhus, vanligtvis i närheten av ett bostadshus, som är avsedd för att sitta på.”

Vad är en totalentreprenad?

En totalentreprenad är när entreprenören i förhållande till beställaren ansvarar för både projektering och utförande.  Det finns två huvudtyper av entreprenadformer, totalentreprenad och utförandeentreprenad. Sammanfattningsvis kan sägas att det ofta krävs mer arbete och kunskap från beställarens sida för att driva en utförandeentreprenad, eftersom ansvaret för handlingar då ligger på beställaren själv. I en totalentreprenad däremot ställer beställaren vanligtvis funktionskrav som sedan tolkas och verkställs av totalentreprenören.

Behöver jag bygglov för ett uterum?

Ja, du kan behöva bygglov för att bygga ett uterum. Det beror på hur du planerar att bygga det och var din fastighet är belägen. Byggnadsnämnden i din kommun är ansvarig för att bedöma om bygglov krävs för ditt specifika uterumsprojekt. Det är viktigt att notera att reglerna kan variera mellan olika kommuner och att undantag kan finnas beroende på olika faktorer.

Om du planerar att bygga ett tak över en befintlig uteplats kan det räknas som en tillbyggnad och kräva bygglov. Undantag från bygglovsplikten kan dock finnas för skärmtak som byggs i anslutning till en- och tvåbostadshus. Det finns även undantag för fristående nybyggnader och tillbyggnader av uterum inom vissa storleksgränser enligt friggebodsreglerna och attefallsreglerna.

 

Vid glasning av en befintlig uteplats under ett befintligt tak kan bygglov krävas om det räknas som en fasadändring. Även här behöver byggnadsnämnden bedöma om bygglov är nödvändigt. Notera att om ditt hus är placerat utanför detaljplan kan bygglov aldrig krävas för glasning av en uteplats under ett befintligt tak.

 

För att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak krävs normalt sett bygglov. Detta räknas antingen som en tillbyggnad eller en fristående nybyggnad, beroende på hur det integreras med befintlig bebyggelse.

Det är alltid bäst att kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få en exakt bedömning av ditt specifika fall och för att ta reda på vilka regler och krav som gäller för bygglov för uterum i din omgivning. Notera gärna att vi på Exterium kan hjälpa dig med bygglovsansökan och relaterad pappersexercis.

utomhus foto av

Behöver jag bygglov för en altan?

Ja, du kan behöva bygglov för att bygga en altan. Det beror på hur du planerar att bygga den och var din fastighet är belägen. Byggnadsnämnden i din kommun är ansvarig för att bedöma om bygglov krävs för ditt specifika altanprojekt. Reglerna kan variera mellan olika kommuner och det finns undantag som kan göra att bygglov inte behövs för vissa typer av altaner.

Enligt Boverket kan altaner vara lovpliktiga om de anses vara en tillbyggnad eller om de påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt. Bygglov kan också krävas om altanen betraktas som en nybyggnad. Det är viktigt att notera att det görs en individuell bedömning för varje enskilt fall.

Det finns dock vissa generella regler som kan vara tillämpliga för att undvika bygglov:

  • Altanen byggs inom 3,6 meter från ditt hus.
  • Altanen placeras minst 4,5 meter från din tomtgräns.
  • Altanen är högst 1,8 meter hög.

 

Om din altan uppfyller dessa regler och inte avviker från andra krav i din kommun kan du möjligen undvika att ansöka om bygglov. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om bygglov inte krävs måste altanen fortfarande uppfylla vissa krav, såsom krav på hållfasthet och bärförmåga. För att få en exakt bedömning av ditt specifika fall och för att ta reda på vilka regler och krav som gäller för bygglov för altaner i din kommun är det bäst att kontakta byggnadsnämnden lokalt. Notera gärna att vi på Exterium kan hjälpa dig med bygglovsansökan och relaterad pappersexercis.

Referenser
Vad tycker våra kunder?
Från möjlighet till verklighet!

Funderar du på att skapa mer yta och värde för er och ert hem?

Låt oss diskutera nu
Kontakta oss
Vi svarar inom 48 timmar

Vi svarar på alla e-postmeddelanden och förfrågningar när de kommer in. Om du har ett brådskande ärende eller vill göra en beställning, klicka på länken nedan för att ringa oss.